idehistorie.no
Institutt for Politisk Teori
Velkommen til idehistorie.no
Idehistorie er spennende. Årtusener med menneskets mest fantastiske, kreative og betydningsfulle tanker samlet i et lite fag.

Det er nødvendig å dele idehistorie inn i ulike temaer. Politisk idehistorie vil stå i sentrum for denne siden. Du vil imidlertid også finne frem til andre deler av faget gjennom våre linker.

Siden vil bygges ut kontinuerlig i tiden fremover.

idehistorie.no